Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

wrzosowapanna
8669 e20c
Reposted fromhardbitch hardbitch viapoleszka poleszka

July 01 2015

wrzosowapanna
Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

June 30 2015

wrzosowapanna
" Nie kocham Cię.
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam naszą pierwszą wspólną rozmowę.
Pamiętam Twój głos.
Pamiętam Twój śmiech.
Pamiętam ile słodzisz.
Pamiętam nasze nocne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham..."

— i chyba długo jeszcze będę pamiętać
wrzosowapanna
8694 bbe3

June 25 2015

wrzosowapanna
2543 f4fe
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viadoomedman doomedman

June 20 2015

wrzosowapanna
4084 44a0
Reposted fromgruubas gruubas vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
wrzosowapanna

June 17 2015

wrzosowapanna
Od nieba mojego się odnieb. 
— chaos
Reposted frompapiertiger papiertiger viatereseek tereseek

June 14 2015

wrzosowapanna

NIEKTÓRE ROZDZIAŁY TRZEBA ZAMKNĄĆ. TAK PO PROSTU. BO NADSZEDŁ CZAS.

Reposted fromtereseek tereseek viaverybigsad verybigsad
wrzosowapanna
najlepsi ludzie
najlepsze miejsca

Kocham Was i dziękuję że jesteście <3

June 06 2015

wrzosowapanna
Wiesz, czasami jest tak, że miłością nazywasz to co jest po prostu przyzwyczajeniem.
— takie rzeczy to tylko w nocy i przy piwie
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaverybigsad verybigsad
3733 90c8 500
najlepiej :D
Reposted frombuddhablink buddhablink viaverybigsad verybigsad

May 19 2015

7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viachceuciec chceuciec
wrzosowapanna
Albo żyjesz albo się boisz.
Reposted fromboli boli viachceuciec chceuciec
wrzosowapanna

Chuj z miłością... (?)


Nie, chuj z osobą, która sprawiła, że tak pomyślałaś.

Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viachceuciec chceuciec

May 10 2015

wrzosowapanna
[*]

Kocham Cię Babciu :(

potrzebuję Cię teraz bardzo...

May 05 2015

3319 b487 500
Reposted fromfreakish freakish viapoleszka poleszka
wrzosowapanna
wrzosowapanna
2746 7eb8
Reposted fromkotowate kotowate viapoleszka poleszka
wrzosowapanna
9008 c85a
Reposted fromchceuciec chceuciec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl